Направете кариера в един от нашите магазини

Предлагаме ви разнообразие от позиции и кариерни възможности.

Всички наши позиции включват програми за професионално обучение.

Проявете всеотдайност - и ще поемете по пътя на една вълнуваща кариера в глобална верига магазини.

Магазините

Направете кариера в един от нашите магазини

Предлагаме ви разнообразие от позиции и кариерни възможности.

Всички наши позиции включват програми за професионално обучение.

Проявете всеотдайност - и ще поемете по пътя на една вълнуваща кариера в глобална верига магазини.

Магазините

Позиция Асистент продажби:

  • Вие сте добър търговец, подпечатвате сделката и отправяте допълнителни предложения.
  • Участвате в нашите програми за професионално обучение и ставате вещ и умел търговец.
  • Работите добре в магазина и печелите големи бонуси - заедно със своя екип.
  • Вие сте част от една уникална и силна екипна култура в своя магазин.
  • Получавате възможност да направите бърза и професионална кариера в JYSK.
  • Вие сте част от една страхотна компания, която прави много за своите служители.

Позиция Отговорник отдел


• Отговаряте за свой продуктов отдел в магазина.
• Получавате възможност да повлияете върху продажбите и върху ключовите показатели на Вашия отдел продукти.
• Работете добре в магазина и печелете големи бонуси - заедно със своя екип.
• Получавате възможност да направите бърза и професионална кариера в JYSK.
• Постъпвате в много добра компания, която се грижи отлично за своите служители.
• Станете част от една уникална и много силна екипна култура.

Позиция Отговорник логистика

• Отговаряте за ежедневните работни задачи в склада на Вашия JYSK магазин.
• Управлявате постъпващите стоки и обслужвате поръчки на клиенти от склада.
• Обучавате своите колеги в процедурите на склада (доставки, приемане на стока, концепция колички и т.н. , за да гарантирате една добра работна среда).
• Ще се радвате на една уникална и много силна екипна среда.
• Получавате възможност да направите бърза и професионална кариера в JYSK.
• Постъпвате в много добра компания, която се грижи отлично за своите служители.

Позиция Заместник-управител

• Отговаряте за оборота на Вашия магазин.
• Осигурявате Вашият магазин да работи добре, а Всички ваши служители да са добри търговци, които поставят клиента на първо място.
• Ръководите, мотивирате, въвличате и контролирате вашите служители по продажбите, за да гарантирате, че постигат целите си в продажбите
• Вие сте част от една уникална и силна екипна култура в своя магазин.
• Получавате възможност да направите бърза и професионална кариера в JYSK.
• Постъпвате в много добра компания, която се грижи отлично за своите служители.
• Представяте се добре в магазина и печелите големи бонуси - заедно със своите колеги.

 

Позиция Управител на магазин

  • Като Управител на магазин вие отговаряте за всички работни процеси в магазина, за обучението, коучинга и развитието на своя персонал, и за управлението и провеждането на цялостната дейност на магазина.
  • Вашата работа е да осигурите подготвеност на магазина и персонала за клиентите, а продажбите са Вашият главен приоритет.
  • Ще бъдете част от и трябва да допринасяте за уникалната и силна екипна култура на Вашия магазин.
  • Започнете като управител на магазин и ще получите възможност да направите професионална кариера в JYSK.

Позиция Регионален мениджър в обучение (DMT)

Целта на DMT програмата е да ви подготви за позицията Регионален мениджър.

Вие ще носите отговорността за Вашия собствен магазин и работата Ви като управител на магазин по време на DMT програмата, докато Ви подготвяме за бъдещата Ви роля на Регионален мениджър в JYSK.

Вашето обучение ще бъде комбинация от курсове, проекти и бъдещи задачи, свързани с бъдещата Ви ежедневна работа. Всички проекти и задачи ще бъдат на ниво регионален мениджър.

Позиция Регионален мениджър


• Управлявате всички магазини, работещи във Вашия район.
• Оптимизирате продажбите, печалбата и работата на всички магазини от района.
• Следите всички магазини и служители да са готови да посрещат клиенти.
• Управлявате, ръководите, обучавате, контролирате и работите тясно с управителите на магазини от Вашия район.
• Прилагате най-високи стандарти за магазините и клиентското обслужване като използвате нашите концепции: Ценностите на JYSK, Продажби и обслужване в JYSK и Лидерството на JYSK.

 

Позиция Ритейл мениджър (RM)

Като Ритейл мениджър ще отговаряте за обезпечаване на оптималната работа на магазините на JYSK и цялостната работа във Вашия регион, чрез разработване на стратегии, внедряване на актуалните JYSK концепции, реализиране на бюджети и постигане на зададени цели и задачи за страната.

Позиция Кънтри мениджър

Като Кънтри мениджър ще отговаряте за обезпечаване на оптималната работа на магазините на JYSK и цялостната работа във вашата страна, чрез разработване на стратегии, внедряване на актуалните JYSK концепции, реализиране на бюджети и постигане на зададените цели и задачи за страната.