Главен офис | Bulgaria

Работете в нашия Главен офис

 

Работете в нашия Главен офис

 

Работете в нашия Главен офис

 

Нашият централен офис се намира в Букурещ. Приблизително 30 служителя работят за развитието и растежа на JYSK България и Румъния. В нашия централен офис имаме различни отдели, като Човешки ресурси, Маркетинг и Реклама, Счетоводство, IT, Обслужване на клиенти. И всички ние работим за общата цел да развиваме най-знаменитата верига магазини в нашата страна. 

Нашата култура се определя от скандинавските ни корени, като основните й ценности са отговорност, ангажираност и доверие.

В нашия централен офис ще научите какво е да работиш в динамична среда с много колеги от цял свят.